neosellnoasell yeksell tesell teddsell oxinsell hasansell myufile

تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود تحقیق علف های هرزشناسه محصول: 634699
موجود

دانلود تحقیق علف های هرز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5400تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق علف های هرز

دانلود تحقیق علف های هرز

دانلود تحقیق علف های هرز

بشراز زمان قدیم به كشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق كشاورزی از تمام عوامل و امكانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.

بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد وترقی هر  كشوری می دانند ومعتقدند كه بدون كشاورزی پویا استقلال سیاسی واقتصادی كامل هر كشور دور از انتظاراست به خصوص در عصری كه ما زندگی می كنیم از تولیدات كشاورزی به عنوان صلاحی مؤثر در جهت تحكیم حاكمیت وسلطه سیاسی استفاده می شوند.روند افزایش جمعیت جهان از یك سو وتولیدات كشاورزی ونحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان میدهد كه تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر با مشكلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهی از مردم یا از كمبود مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می برند.

افزایش تولیدات كشاورزی به دو طریق امكانپذیر است :یكی ازدیاد سطح زیر كشت ودیگری افزایش عملكرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیر كشت در بسیاری از مناطق با محدودیتهایی از قبیل نبودن اراضی مساعد و كمبود منابع آب وسایر وعوامل تولیدی روبروست ؛ولی برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح باید اصول و قواعد كشاورزی به موقع ودر حد معقول به كار گرفته شود واز عوامل تولید حداكثر استفاده به عمل آید.

یكی از اصول بسیار مهم كشاورزی كه تاثیر قابل توجهی در افزاش تولید در واحد سطح دارد آن است كه محصول را در مراحل مختلف تولید از گزند عوامل زیان اور حفظ كنند.همواره بخشی از تولیدات كشاورزی بر اثر حمله ی این نوع عوامل از لحاظ كمّی‌ و كیفی آسیب می بینند و در بعضی موارد كل محصول از بین می رود.به غیر از سیل،تگرگ،بادو سرمای بی موقع،عوامل دیگری مانند:بیماریهای گیاهی،آفات و علفها هرز به محصولات كشاورزی خسارت وارد می كنند.

علفهای هرزبعنوان یكی از مهم ترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی به شمار می روند،بطوریكه كه مشكلات این گیاهان،ملیونها كشاورز وهزاران محقق را به خود مشغول داشته است.به عقیده برخی از محققان ،خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین 10تا 100 درصد متغیر باشد وبطوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند،زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد.

 از250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد)آن علف هرزمی باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضر ترین علفهای هرز دنیا به شمار می روند.

این 76 گونه به 30خانواده گیاهی تعلق دارند كه حدود نیمی ازآنها با آنكه دركشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه اخیر بعنوان فعالیتی جنبی به حساب می آمد.شناخت بیشتر نقش علفهای هرز در كاهش تولید باعث آن گردیده كه در سالهای اخیر توجه به شناخت وكنترل این گیاهان بیشتر شود. به طوری كه امروزه تلاش تعدادی ازكشاورز ان ما درجهت كنترل علفهای هرز،مبتنی بر روشهای علمی است كه دركشور های پیشرفته رایج می باشد.

از طرف دیگر مشكلات زیست محیطی ناشی ازكاربرد بی رویه علفكش ها سبب شده كه در رابطه با كنترل علفهای هرز قبل از هر چیزتوجه ویژه ای به شناخت بیولوژی واكولوژی این گیاهان معطوف شود. برای دست یابی به یك نظر جامع درمورد مسئله علفهای هرز،شناخت دقیق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقیقت ماهیت فلور علفهای هرز تا حد زیادی زمان و روش كنترل را تعیین می كند.

بنا براین شناسایی و برآورد جمعیت علفهای هرز هر منطقه به عنوان  یك نیاز اولیه   برای اتخاذ روشی موثر در اجرای برنامه های كنترل مطرح است. شناسایی فلور

علفهای هرز یك منطقه علاوه بر نقشی كه در مدیریت این گیاهان دارد،می تواند در زمینه استفاده های دارویی و مرتعید از این گیاهان نیز حائز اهمیت باشد. 

تعریف علفهای هرز:

 علف هرز گیاهی است كه به طور ناخواسته در مزارع وباغها می روید. برای زراعت اصلی میهمانی نا خواسته است كه كمیت وكیفیت ودر نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی رابه شدت پایین می اورد وضمن ایجاد اختلال در عملیات زراعی،هزینه های تولید را بالا می برد. اصطلاح علف هرز در مقابل ان دسته از گیاهانی به كار میرود كه كشاورز انها را كشت می كند. بین علفهای هرز، گیاهان بسیاری هستند كه مصرف خوراكی یا دارویی دارند، ولی چون نا خواسته روییده اند،دست پرورده انسان نیستند، ورقیبی برای محصولات كشت شده به حساب می ایند ضرر انها برای محصول به مراتب بیش از منفعتشان است.

گفته می شود كه گندم در مزرعه جو علف هرز است،یعنی با وجود ارزشی كه گندم دارد چون به طور خودرو در جایی زوییده است كه كشت آن هدف كشاورز نبوده علف هرز محسوب می شود .مزرعه مانند سفره گسترده ای است كه كشاورز آن را برای تغذیه وپرورش گیاه مورد نظرش آماده ساخته است؛ولی علفهای هرز از راه های مختلف خود را به آنجا رسانیده خوراك صاحب خانه را مصرف می كنند و اورا دچار گرسنگی و ضعف می رساند.به طور كلی هر گیاهی كه بیجا رشد كرده باشد علف هرز است.

ازگیاهان خودرویی كه در یك مزرعه می رویندبعضی مانند پنیرك و گل قاصد همیشه و در همه جا علف هرز محسوب می شوند؛ولی بعضی را همیشه علف هرز نمی نامیم.

  اینكه یكگیاه علف هرز شناخت می شود  نه به مشكلاتی ه تولید می كند بسگی دارد.به عنوان مثل،در یك مزرعه جو كه به عنوان قصیل برای تغذیه و تعلیف دام مورد استفاده قرار می گیرد مشكل بتوان گندم یا یولاف را علف هز نامید،زرا وجود آنها مشكل ایجاد نمی كند؛ولی اگر همین مزرعه جو برای تولید بذر كشت شده باشد،مخلوط شدن بذرگندم یا یولاف با بذر جو ایجاد مشكل می كند و برای جدا كردن آنها هزینه باید كرد.

صفات مشخص علف هرز:

  یك گیاه هرز علاوه بر ناخواسته بودن مشخصه های دیگری نیز دارد،مانند دارا بودن قدرت تولید بذر و در نتیجه تولید جمعیتهای بزرگ؛داشتن قدرت فراوان برای تثبیت سریعجمعیت خود در زمین؛توانایی حفظ قوه نامیه بذرهای دفن شده برای مدت طولانی؛سازگاری وسیع برای انتشاردر شرایط گوناگون؛دارا بدن اندامهای روییشی تكثیر شونده؛ووانایی اشغال سریع ارازی آماده شده كه كشاورز برای كشت و زرع و تولید مایحتاج خود در نظر گرفته است.

  در استفاده ز مواد مورد نیاز برای رشد،گیاهان هرز با گیاهان زراعی شدیدا رقابت می كنند. با توجه به اینكه تمام گیاهان سبز برای رشد و نمو به نور،آب ومواد غذایی  نیاز دارند سایه افكنی و مصرف آب و مواد غذایی به وسیله علف هرز باعث می شود كه برای رشد گیاه زراعی كمبود به وجود آید. موفقیت علف هرز در این رقابت به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله: زمان جوانه زدن علفهای هرزو گیاه زراعی،تراكم علف هرز در مزرعه،فرم رویش علف هرز وعوامل دیگری كه بعدا بررسی خواهند شد.

  بعضی از علفهای هرز از بافتهای زنده ما مرده ریشه خود موادی ترشح می كنند كه باعث كم كردن یا كند كردن رشد گیاهان زراعی می شود.مرغ،كتان وحشی وكاهوی وحشی،نمونه ین گونه علفهای هرز هستند.

 فهرست مندرجات:

مقدمه.......................................................................................................................  9

تعریف علفهای هرز..................................................................................................  11

صفات مشخص علفهای هرز.....................................................................................  12

فهرست اسامی تیره علفهای هرز................................................................................  13

طبقه بندی علفهای هرز............................................................................................   14

ویژگی علفهای هرز..................................................................................................  24

خسارت علفهای هرز................................................................................................  25

راههای خسارت علفهای هرز...................................................................................  28

سودمندی علفهای هرز............................................................................................   28

علفهای هرز با اهمیت ایران.....................................................................................   29

فصل دوم

علفهای هرز انگلی.................................................................................................   34 

علفهای هرز مركبات..............................................................................................   37

   فصل سوم 

گیاهان هرز آبزی........................................................................................................  39

طبقه بندی گیاهان آبزی..............................................................................................   42

گیاهان باتلاقی............................................................................................................   43

گیاهان مردابی............................................................................................................   44 

نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی............................................................   45

فصل چهارم

مدیریت گیاهان هرز...................................................................................................  48

كنترل گیاهان هرز به روش مكانیكی ..........................................................................  49

كنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیكی........................................................................  50    

كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله حشرات..................................................................  56

كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله عوامل بیماریزا........................................................  58

امكانات آینده برای كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز.......................................................  59

كنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی ...........................................................................  60                                                                           فصل پنجم

سم شناسی در كشاورزی. .........................................................................................   63

تعیین مقدار علفكش...................................................................................................  67

روشهای استفاده از علفكش......................................................................................   69 

زمان كاربرد علفكش ها............................................................................................   70

اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم........................................................................  72

علفهای هرز مقاوم به سموم.......................................................................................   74

متن انگلیسی و ترجمه................................................................................................  75

منابع..............................................................................................  101

 شامل 101 صفحه فایل word قابل ویرایش


خرید آنلاین


سایر محصولات

جزوه علف هاي هرز ویژه مدیریت تلفیقی آفات (پاورپوینت 440 اسلاید)


          مـــقدمه ای بر ویژگی هاي کــــلیو گـــروه بندی موجودات – جانوران - گیاهانموجودات غیر زندهزنده         &n

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده رشته کشاورزی و زارعت با عنوان بررسی بانک بذر علف هاي هرز باغات انار


پاورپوینت آماده رشته کشاورزی و زارعت با عنوان بررسی بانک بذر علف هاي هرز باغات انار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل .ppt : ( قابل ویرایش و آماده پرین

ادامه مطلب  
تحقيق جامع و کامل درباره علف هاي هرز


فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 55 صفحه   تعاریف : - طبق یك تعریف ساده ،‌علف هرز یك گیاه نابجا می باشد یعنی در جایی می روید كه حضورش نامطلوب می باشد .- علف هرز گیاهی است خود رو كه به طور ناخواست

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق علف هاي هرز


بشراز زمان قدیم به كشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق كشاورزی از تمام عوامل و امكانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد و

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد علف هاي هرز مزارع گندم کشور


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
علف هاي هرز مزارع گندم کشور
 
منابع مختلف تعداد علفهاي هرز مزرا

ادامه مطلب  
پاورپوینت علفهاي هرز و راه هاي مقابله با آنها،90 اسلاید،pptx


این پاورپوینت در مورد علفهاي هرز و راه هاي مقابله با آنها در90 اسلاید زیبا قابل ویرایش و کامل شامل مقدمه،تعریف، علفهاي هرز و راه هاي مقابله با آنها،علف هرز،انواع علفهاي هرز،کنترل علفهاي هرز،مزایا و معایب علف هرز،مبدا و

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت علفهاي هرز


دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )فروشگاه فایل » مرجع فایل قسمتی از اسلاید متن ppt :  تعداد اسلاید : 21 صفحهموضوع پروژه : علفهاي هرز علفهاي هرز : علفهاي هرز ایرا

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت درمورد علفهاي هرز


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 21 صفحهموضوع پروژه : علفهاي هرز علفهاي هرز : علفهاي هرز ایران بسیار

ادامه مطلب  
پاورپوینت علفهاي هرز


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 21 صفحهموضوع پروژه : علفهاي هرز علفهاي هرز : علفهاي هرز ایران بسیار متنوع و از تیر

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره علف هاي هرز


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 59 اسلاید قسمتی از متن .ppt : علف هاي هرز عناوین اصلی: تعریف علف هرز تقسیم بندی مختلف علف هاي هرز

ادامه مطلب  
logo-samandehi